Geniebook®

© 2022 Geniebook. Tự học thông minh.

81.72% of our students improve within 3 months.

Geniebook is an online, assessment-led learning tool that provides a powerful way to sharpen your child's academic performance.

And here’s why:

81.72% of our students improve within 3 months.

Geniebook xuất hiện trên các tờ báo nổi tiếng

Tham gia cùng 220,000 học sinh và ba mẹ để học chủ động hơn, thông minh hơn mỗi ngày.

Về Geniebook

Geniebook là nền tảng học trực tuyến ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (A.I) cá nhân hoá dành cho học sinh Việt Nam từ cấp 1 - cấp 2.


Nền tảng Geniebook giúp học sinh nâng cao tinh thần chủ động, học thông minh hơn và cải thiện năng lực học lẫn điểm số. Đồng thời Geniebook cũng giúp nhiều học sinh tự tin chinh phục kỳ thi PSLE.

Về Geniebook

Geniebook là nền tảng học trực tuyến ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (A.I) cá nhân hoá dành cho học sinh Việt Nam từ cấp 1 - cấp 2.

Nền tảng Geniebook giúp học sinh nâng cao tinh thần chủ động, học thông minh hơn và cải thiện năng lực học lẫn điểm số. Đồng thời Geniebook cũng giúp nhiều học sinh tự tin chinh phục kỳ thi PSLE.

A.I. Personalised Worksheets

Đăng ký ngay
Nhận sách hay

Experience Geniebook with a
complimentary
strengths analysis

Get Strengths Analysis
Tham gia học ngay!

Dễ dàng tham gia bất kỳ giờ học trực tuyến nào con thấy tiện nhờ Trợ lý Giáo dục Geniebook

Tăng cường hiệu quả, tập trung trong học tập của con bằng tính năng đo thời gian

Nhận ngay bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu của con trong học tập ngay sau khi hoàn thành bài tập

Trải nghiệm Geniebook với
công nghệ A.I cá nhân hoá

Experience Geniebook with a
complimentary
strengths analysis

Get Strengths Analysis

Attend an online appointment with our Education Consultant at your convenience.

Set aside 30 minutes to assess your child’s proficiency on your preferred subject.

Receive our AI report on your child’s strongest and weakest concept instantly.

Experience Geniebook with a
complimentary s trengths analysis

Trải nghiệm Geniebook với công nghệ A.I cá nhân hoá

Tham gia học ngay!

Dễ dàng tham gia bất kỳ giờ học trực tuyến nào con thấy tiện nhờ Trợ lý Giáo dục Geniebook

Tăng cường hiệu quả, tập trung trong học tập của con bằng tính năng đo thời gian

Nhận ngay bảng phân tích điểm mạnh, điểm yếu của con trong học tập ngay sau khi hoàn thành bài tập

Bứt phá điểm số với mô hình học thông minh

GenieSmart, GenieClass và GenieAsk

Bứt phá điểm số với mô hình học thông minh
GenieAsk, GenieSmart và GenieClass

Đăng ký ngay
Nhận sách hay!

Chuẩn bị sớm
Thành công lớn

Chuẩn bị sớm - Thành công lớn

Ba mẹ nói gì về Geniebook

Từ ngày học với Geniebook, con tôi chủ động hơn trong việc học, điểm số các môn của con cũng được cải thiện

Michelle Hon, Doanh nhân

< > Tham gia học ngay!

Về Geniebook

Geniebook là nền tảng học trực tuyến ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (A.I) cá nhân hoá dành cho học sinh Việt Nam từ
cấp 1 - cấp 2.

Nền tảng Geniebook giúp học sinh nâng cao tinh thần chủ động, học thông minh hơn và cải thiện năng lực học lẫn điểm số. Đồng thời Geniebook cũng giúp nhiều học sinh tự tin chinh phục kỳ thi PSLE.